Kezdőlap » Referenciák
 • Taktaszada 0126/2, 023/2, 023/8 és 0121/1 hrsz. külterületi utak felújítása aszfalt burkolatú útépítés és hozzá kapcsolódó vízépítési munkák, nagytömegű földmunkák fővállalkozóként (Megrendelő: Taktaszada Község Önkormányzata)
 • Sajószentpéter, Déli városrész csapadékvíz elvezetési munkái belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítése alvállalkozóként (Fővállalkozó: Strabag Általános Építő Kft.)
 • Miskolc, Dugonics utca ivóvízvezeték rekonstrukció, D110 KPE ivóvízvezeték építése (Fővállalkozó: POLIS-BAU Kft.)
 • 4153 j. út Kisvárda déli összekötő építés vízépítési, valamint támfal építési munkái alvállalkozóként (Fővállalkozó: Strabag Általános Építő Kft.)
 • Kassák út csapadékvíz elvezető rendszer építése alvállalkozóként (Fővállalkozó: Mentó Környezetkultúra Kft.)
 • Bodrogkisfalud útfelújítási munkák alvállalkozóként (Fővállalkozó: Strabag Általános Építő Kft.)
 • Taktaharkány, Taktatrans telephelyének közművesítése, térbetonozása fővállalkozóként (Megrendelő: Taktatrans Kft.)
 • Berente volt bányaépület udvar útépítési munkái alvállalkozóként (Fővállalkozó: Strabag Általános Építő Kft.)
 • Nyékládháza ivóvíz rekonstrukció D160 KPE ivóvízvezeték építése alvállalkozóként (Fővállalkozó: LBM Group Kft.)
 • Tokaj és Szerencs közötti D300 KPE ivóvíz távvezeték kiépítése Tokaj és Prügy belterületén alvállalkozóként (Fővállalkozó: Depon Bau Kft.)
 • Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése, gravitációs csatorna építés ,átemelők kiegészítő létesítményeinek építése alvállalkozóként (Fővállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft.)
 • Taktaharkány szennyvíztelep udvari közmű vezetékek kiépítése alvállalkozóként (Fővállalkozó: OMS Környezetvédelmi Kft.)
 • Szennyvízelvezető rendszer kiépítése Taktaharkányban és Taktaszadán, komplett öblözetek csatornázása, átemelők kiegészítő létesítményeinek építése alvállalkozóként (Fővállalkozó: Mentó Környezetkultúra Kft.)
 • Karácsond község szennyvízelvezetés, gravitációs csatorna építés alvállalkozóként (Fővállalkozó: HE-DO Kft.)
 • Kál és térsége szennyvíz csatornázása nyomott vezeték építés,átemelők kiegészítő létesítményei alvállalkozóként (Fővállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft , Strabag Általános Építő Kft.)
 • 2505 jelű út csapadékvíz elvezetése (beton zárófog, surrantó és csőáteresz építési munkái), alvállalkozóként.(Fővállalkozó: Magyar Aszfalt Kft.)
 • Miskolc MEK Szülészet Nőgyógyászati Osztály Rekonstrukció külső szennyvíz és csapadékvíz vezetés és csatlakozó műtárgyak építése, alvállalkozóként.(Fővállalkozó: KIPSZER Technológiai és Épületgépészeti Kft.)
 • Hatvan Tesco közművesítés, NA 1000 Vb csapadékcsatorna építése, műtárgyakkal,alvállalkozóként.(Fővállalkozó: METRÓSZER KFT.)
 • M3 autópálya Nyíregyháza-Görbeháza közötti szakaszán hüllőátjárók építése alvállalkozóként.(Fővállalkozó: METRÓSZER KFT.)
 • Taktaharkány település önkormányzati utjainak aszfaltozása, intézményeinek térburkolatai, járdaépítés. Csapadékvíz elvezető árkok rendezése, tisztítása fővállalkozóként (Megrendelő: Taktaharkány Polgármesteri Hivatal)
 • Miskolc, Déli Tehermentesítő út építés csapadék csatorna, szennyvíz csatorna, ill. NA 600 Ipari víz kiváltási munkái alvállalkozóként.(Fővállalkozó: METRÓSZER KFT.)